نمونه سوال آیلتس IELTS True False Not Given reading questions

IELTS Reading True False Not Given

 

این نوع نمونه سوال به صورت True, False, Not Given می باشد

دانلود نمونه سوال Reading آزمون آیلتس در ادامه مطلب

 

 

دانلود : IELTS True False Not Given reading questions