Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/darj/public_html/ielts/wp-content/plugins/wp-Auto tag/auto-tag.php on line 10
آموزش قدم به قدم writing task 1 Archives - نمونه سوال آیلتس | آموزش IELTS |

آموزش قدم به قدم writing task 1

Model Essay for IELTS – Advertising

Model Essay for IELTS - Advertising

Model Essay for IELTS – Advertising

A second model essay for IELTS is presented here. This one tackles the subject of advertising.
As with model essay 1, this essay is an agree / disagree essay.
In these types of essays, you are presented with one opinion:

آموزش قدم به قدم writing task 1 در آزمون IELTS آکادمیک

همانطور که اطلاع دارید قسمت task1 دارای امتیاز ۳ در آیلتس آکادمیک است

معمولا دانشجویان برای پاسخ به این قسمت تصور می کنند که مشکلی نخواهند داشت ، اما چنانچه اصول لازم جهت کسب نمره این بخش را ندانند ، مطمئنا نتیجه دلخواه را بدست نخواهند آورد. گوناگونی موضوعات این بخش زیاد است و ممکن است شامل نمودار ، شکل ، جدول ، گراف ،تغییرات دوشکل و … باشد ولی نباید نگران باشید و فقط باید نکات لازم را بدانید که به راحتی نمره کامل writing task 1 را کسب کنید

نکات مهمی در این زمینه توسط استاد مهرداد جعفری گردآوری شده است که مطالعه آن ها برای داوطلبان شرکت در آزمون IELTS ضروری است

ادامه مطلب را حتما بخوانید :

ادامه مطلب