تدریس خصوص IELTS

IELTS Listening tips

IELTS Listening

IELTS Listening

The IELTS listening test is divided into four sections and the sections get increasingly difficult. You only hear each section one time.
The time for the test is 40 minutes. The listening takes 30 minutes, but you then have 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet.
The first two sections are concerned with social needs. The final two sections are concerned with situations related more closely to educational or training contexts.
All the IELTS listening topics are of general interest and it makes no difference what subjects you are planning to study or what work you intend to do.
A range of English accents and dialects are used in the recordings which reflects the international usage of IELTS.

Model Essay for IELTS – Advertising

Model Essay for IELTS - Advertising

Model Essay for IELTS – Advertising

A second model essay for IELTS is presented here. This one tackles the subject of advertising.
As with model essay 1, this essay is an agree / disagree essay.
In these types of essays, you are presented with one opinion:

دانلود نمونه سوال IELTS Writing Task 1 آکادمیک شامل گراف های گوناگون

IELTS writing

IELTS writing

با سلام

اهمیت ندادن به قسمت task1 در بخش Writing با این توجیه که فقط سه نمره دارد و میتوان وقت بیشتری را در قسمت Task 2 صرف کرد ، کاملاً اشتباه است.

باید از هر قسمتی در امتحان آیلتس بیشترین بهره را برد

در task1 باید شکل های گوناگونی را تشریح کنید مانند نمودار ، گراف و …  که لازم است اطلاعات اولیه و روش نوشتاری درست را آموخته باشید

این نکات را می توانید در فایل آموزشی این بخش که شامل انواع پرکاربرد شکل ها و گراف ها است را بیاموزید

این فایل آموزشی توسط استاد مهرداد جعفری مورد تایید قرار گرفته است

دانلود در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب